• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi

Çalışma hayatınız süresince yaptığınız düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimle, çalışma döneminizde sahip olduğunuz yaşam standartlarını emeklilik döneminizde de devam ettirmeyi amaçlayan gönüllülüğe dayalı bir sistemdir.

BES, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet tarafından vergi avantajlarıyla desteklenen bir sistemdir.

Sisteminde emekli olmak için, ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemeniz ve 56 yaşınızı tamamlamanız gerekir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bilmeniz gereken hususlar

  • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarınızı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak   üzere değiştirebilirsiniz.
  • Birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Bunun için emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmelidir.
  • Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı birleştirebilirsiniz.
  • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.
  • Yılda en fazla 6 defa fon dağılım oranınızı ve 4 defa emeklilik planınızı değiştirebilirsiniz.
  • Sistemden emekli olabilmeniz için 10 yıl düzenli ödeme yapmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir.
  • Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz anda sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılma durumunda birikimlerinizin getirisi üzerinden  stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri uygulanır.
  • Emekliliğe hak kazandıktan sonra tercihinize göre birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.


Yeni BES ‘te Vergi Avantajının Yerini Alan Devlet Katkısı Nedir ?

Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı ile yatırdığınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar Devlet Katkısı olarak emeklilik sözleşmenize bağlı ayrı bir hesapta biriktirilir ve yatırıma yönlendirilir, böylece birikimleriniz daha hızlı büyür.

Devlet Katkısı uygulamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar vergi mükellefi olmaları şartı aranmaksızın, diğer bir deyişle gelirlerinden bağımsız olarak yatırdıkları katkı payları için Devlet Katkısı alabilirler. Böylece Devlet Katkısı ile desteklenen Yeni BES’te ev hanımları ve öğrenciler dahil 18 yaşını tamamlamış herkes bu eşsiz avantajdan faydalanabilecek ve daha fazla tasarruf edebilecektir.

Devlet Katkısı da katılımcıların ödedikleri diğer katkı paylarına benzer şekilde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek ve Takasbank’da katılımcı adına saklanacaktır. Devlet Katkısının yatırılacağı emeklilik yatırım fonu türleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir. Bir katılımcının ilgili takvim yılı için Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında sahip olduğu tüm sözleşmeleri için ödenecek Devlet Katkısı toplam tutarı belirlenen yıllık azami limit ile sınırlı olacaktır.

*  2015 yılı için yıllık brüt asgari ücret toplamı 14.850,00 TL olup, Devlet Katkısı’nın yıllık maksimum tutarı 3.712,50 TL’dir.

Devlet Katkısı Nasıl Hakedilir ?

Devlet Katkısı tutarı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilir.

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırdığınız katkı payları üzerinden elde edeceğiniz Devlet Katkısı hak edişi emeklilik sözleşmenizin sistemde geçirdiği süre esasınca aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) En az üç yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine, 

b) En az altı yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,
c) En az on yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar, devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.

Devlet Katkısı ve getirilerinden hak kazandığınız tutarlar, sistemden zorunlu sebeplerden dolayı ayrılma veya emeklilik hakkının kazanılması durumlarında size ya da varislerinize ödenir.

Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılmanız durumunda ise, Devlet Katkısı’na ilişkin hesabınızda hak kazanılmayan birikim tutarı varsa Devlet'e iade edilir.

Bireysel Planda Kesintiler ;

Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu'na göre emeklilik şirketinin sistemin uygulanmasına yönelik masrafları için tanınan yasal kesintiler aşağıda açıklanmıştır:

1) Giriş Aidatı 

2) Yönetim Gider Kesintisi 

3) Fon İşletim Gideri 

Sistemden Ayrılma Durumunda Yeni Kanuna Göre Uygulanacak Gelir Vergisi Kesintisi  ;

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde daha önce toplam birikiminiz üzerinden sistemde kalış sürenize ve emeklilik şartlarına bağlı olarak değişen (en yüksek %15’e kadar uygulanan) Gelir Vergisi kesintisi, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile sadece getirileriniz üzerinden uygulanmaktadır.

10 Yıldan önce sistemden ayrılma durumunda Getiri Üzerinden  % 15

10 Yılı doldurup 56 yaşını doldurmadan ayrılmada Getiri Üzerinden % 10

10 Yıl ve 56 Yaşını doldurarak sistemden ayrılmada Getiri Üzerinden % 5 vergi kesintisi uygulanır.