• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Yabancı Sağlık Sigortası

Health Insurance For Foreigners

FİT - Health Insurance For Foreigners in Turkey

With the new law that went into force on April 11th 2014, foreigners applying for residence permits in Turkey are obliged to take a health insurance.

With FİT Health Insurance; in case of illness or accident that may occur, examination, treatment and care expenses are guaranteed with us.

Our FIT Health Insurance for Foreigners product,compliant with residence permit requirements, is available according to your needs for 1 or 2 years policy.

People who have not yet received a TR ID number are also provided the health insurance with passport number.

All contracted health institutions have no limit on the treatment expenses, In the non-contracted health institutions the annual limit is 20,000 TL and 20% insured with participation share. Standing treatment limits are annual 2,000 TL limited and 40% covered by insured participation share.

Foreigners in Turkey (FIT) health insurance, you can make payments with a Turkish or foreign credit card.

Get FIT, get your private health insurance required to obtain a residence permit. Obtain a quotation to be one step closer to living in Turkey!


Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye’ye oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişiler yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundalar. 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile oturum izni ya da ikamet tezkeresi fark etmeksizin 1 yıllık özel sağlık sigorta poliçesinin evraklarla birlikte sunulması şart.

Ülkemizde yabancı uyruklu bir kişinin çalışma izni alabilmesi için de yabancı sağlık sigortası yaptırması gerekir. Yabancı sağlık sigortası olmayan yabancı uyruklu kişilere, emniyet yurt içinde çalışma izni vermeyecektir.

Yabancılar için sağlık sigortası kısa dönem ikamet izinlerinde de yaptırılması zorunlu bir uygulamadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise Türkiye’de eğitim görebilmek için her yıl yabancılar için sağlık sigortası alıp 3 yıl boyunca yenilemeleri gerekmektedir.

İkamet için alınacak yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sigorta poliçe süresi 1 yıllıktır.İsterseniz 2 yıllık poliçe de yapabiliriz.

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz,anlaşmasız sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.  Ayakta tedavi limitleri ise Yıllık 2.000 TL limit  ve % 40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

 

Yabancılar için sağlık sigortası avantajları

  • İkametgâh başvuruları için uygundur.
  • Pasaport numaranızla poliçe yaptırabilirsiniz
  • İhtiyacınıza göre poliçe seçimi yapabilirsiniz.
  • 65 yaşına kadar sigortalanabilirsiniz.
  • Geniş anlaşmalı kurum ağında poliçenizi kullanabilirsiniz.
  • Türk veya yabancı kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.