• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı Hemen Alın, Özel Hastane Farkı Ödemeyin!!! 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası , Anlaşmalı özel hastanelerde SGK tarafından belli bir kısmı karşılanan sağlık hizmetleri sonrasında aradaki fark tutarlarının sağlık sigortanız tarafından karşılanmasını sağlayan bir üründür.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Planlarımız

Sadece Yatarak Tedavi Teminatlı ( HİSS 1 )

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Dahili ve/veya cerrahi yatış
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Ambulans hizmeti
 • HİSS Check-Up hizmeti (2 yılda 1)

Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi Teminatlı ( HİSS 2 )

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Dahili ve/veya cerrahi yatış
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Ambulans hizmeti
 • HİSS Check-Up hizmeti (yılda 1)

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor Muayene
 • Laboratuar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • Modern Teşhis Yöntemleri
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Ambulans hizmeti