• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Trafik Sigortası

TRAFİK SİGORTASI

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Bu nedenle uygulamada ‘Trafik Sigortası’ olarak adlandırılır.

Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Maddi Zararlar :

 • •Trafik kazası tespit tutanağı
 • •Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
 • •Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
 • •Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
 • •Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

Ölüm Halinde:

 • •Kaza tespit tutanağı,
 • •Veraset ilamı,
 • •Nüfus kayıt örneği,
 • •Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
 • •Ölüm raporu,
 • •Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

Kaza tespit tutanağı,

 • •Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
 • •Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

 • •Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
 • •Kaza tespit tutanağı,
 • •Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


YEŞİL KART SİGORTASI

Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen uluslararası motorlu taşıt sigorta sertifikası sistemi, 01.01.1953’te yürürlüğe girmiştir. Bu sistemin amacı, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ayrıca ilgili motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır. Buna göre:

 • Trafik kazasının meydana geldiği ülke, kazaya neden olan motorlu taşıt kullanıcısının sürekli yaşadığı ülke olmasa dahi, verilen zarar karşılanacaktır.  
 • Bir motorlu taşıt işleteni, ziyaret ettiği her ülkenin sınırında ayrı bir sigorta poliçesi yaptırma gereksinimi duymayacaktır. 

01.01.2009 tarihi itibarıyla yeni Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı yürürlüğe alınmıştır. Yeni tarife ile Trafik Sigortası’nda da yer alan hasarsızlık indirimi ve hasar artırımı uygulaması Yeşil Kart Sigortası’na getirilmiştir.

Elli yılı aşkın süredir uluslararası düzeyde varlığını sürdüren Yeşil Kart Sisteminin başarısı tartışmasız olup, anılan sistem temel amaçlarına fazlasıyla ulaşmıştır. Şu an sisteme 45 ülke dahildir.

Yeşil Kartın Geçerli Olduğu Ülkeler

Avusturya,Arnavutluk,Andorra,Belçika,Bulgaristan,Bosna Hersek,İsviçre,Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,Almanya,Danimarke,İspanya,Estonya,Fransa,Finlandia, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan,İtalya,İsrail,İran,İrlanda,İzlanda,Lüksemburg, Letonya,Litvanya,Malta,Fas,Moldova,Makedonya,Karadağ,Norveç,Hollanda,Portekiz, Polonya,Romanya,Rusya,İsveç,Sırbistan,Slovak Cumhuriyeti, Slovenya,Tunus,Türkiye,Ukrayna.