• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Sağlık Sigortası

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel sağlık sigortası, bir kaza ya da bir hastalık neticesinde karşılaşabileceğiniz sağlık harcamalarını karşılayan bir sigorta çeşitidir. Dolayısıyla, özel sağlık sigortası sayesinde karşı karşıya kalınan sağlık giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu durumda "özel sağlık sigortası nedir?" sorusunun en basit cevabı, poliçede tanımlanan limitler ve teminatlar ile genel ve özel şartlar kapsamında, ödemeyi taahhüt ettiğiniz prim karşılığında sağlık harcamalarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasıdır.

SAĞLIK  PLANLARIMIZ

Limitsiz Yatarak Tedavi

Yatarak Tedavi Teminatı

%100 Ödemeli Yatarak Tedavi

2 yılda 1 ücretsiz VIP check-up

Hastane Sonrası Ayakta Tedavi

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası (25.000 TL Teminatlı)

Yurtdışı Tedavi

Acil Ayakta Tedavi Teminatı

 

Limitsiz Yatarak ve Limitli Ayakta Tedavi

Planlar dahilinde yılda belli limitlerde ayakta tedavi teminatı seçebilirsiniz

 

Limitsiz Yatarak ve Limitli Ayakta Tedavi

%100 Ödemeli Yatarak Tedavi

%80 Ödemeli Ayakta Tedavi

%80 Ödemeli Annelik Teminatı

Her Yıl Ücretsiz VIP Check-up

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası (25.000 TL Teminatlı)

Yurt Dışı Teminatı

 

Limitsiz Yatarak  ve Ayakta Tedavi Planları

Plan  E

Limitsiz Yatarak ve Limitsiz Ayakta Tedavi

%100 Ödemeli Yatarak Tedavi

%80 Ödemeli Ayakta Tedavi

%80 Ödemeli Annelik Teminatı

Yenidoğan Küvöz Masrafları Teminatı

Her Yıl Ücretsiz VIP Check-up

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası (25.000 TL Teminatlı)

Yurtdışı Teminatı*

 

Plan  G

Limitsiz Yatarak ve Limitsiz Ayakta Tedavi

%100 Ödemeli Yatarak Tedavi

%100 Ödemeli Ayakta Tedavi

%100 Ödemeli Annelik Teminatı

Yenidoğan Küvöz Masrafları Teminatı

Her Yıl Ücretsiz VIP Check-up

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası (25.000 TL Teminatlı)

Yurtdışı Teminatı*

 

Plan  F

Limitsiz Yatarak ve Limitsiz Ayakta Tedavi

%100 Ödemeli Yatarak Tedavi

%80Ödemeli Ayakta Tedavi

Acil Müdahale Teminatı

Her Yıl Ücretsiz VIP Check-up

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası (25.000 TL Teminatlı)

 

TEMİNATLARIMIZ 

Seçeceginiz planın kapsamına göre aşağıdaki teminatlara sahip olabilirsiniz.

• Yatarak Teshis - Tedavi

• Yogun Bakım Ünitesi Masrafları

• Hastane Oda - Refakatçi Masrafları

• Hastane Sonrası Ayakta Tedavi

• Ayakta Teshis - Tedavi

• Annelik Teminatı

• Yenidogan Kuvöz Masrafları Teminatı

• Acil Ayakta Tedavi Teminatı

• Suni Uzuv ve Protez Masrafları

• Evde Hemsire Bakım Teminatı

• Yurt Içi ve Uluslarası Acil Yardım

• Yardımcı Tıbbi Malzeme

• Ası Teminatı

• Trafik Kazası Sonrası Acil Dis Tedavisi

• Dogustan Gelen Hastalıklar Teminatı

• Hava ve Kara Ambulansı

• Kontrol Mamografisi + PSA

• Kemik Dansitometre

• Ücretsiz VIP Check-Up

• Herkese 25.000TL Teminatlı Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası

• Ücretsiz Dis Paketi

 

Ayrıcalıklar:

• Çocukların Tek Basına Sigortalanıyor Olması

• SGK Kullanım Avantajları

• Prim Koruma Teminatı

• 7/24 Doktorum Hizmeti