• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Kasko

Aracınıza Özel

Ülkemizde her yıl yaşanan binlerce trafik kazasından biri bir gün sizin de başınıza gelebilir. Kasko Sigortası ile aracınızı birçok riske karşı güvence altına alırsınız. Kasko sigortanız var ise, aracınızda meydana gelebilecek kayıp ve hasarlara karşı mal varlığınızda meydana gelebilecek ekonomik kayıplarınızı önlenir.


Kasko Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamı

Çarpma, Çarpışma, Devrilme

Yanma

Hırsızlık, Hırsızlığa Teşebbüs

Enflasyona karşı koruma (DİE)

Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar

Yetkili olmayan kişilerce çekilen araçlara gelen zararlar

Hukuksal koruma

Kıymet Kazanma


İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Deprem ve yanardağ püskürmesi

Sel ve su baskını

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör

Yurt dışı

Ticari araçlarda bir kaza neticesinde gelir kaybından kaynaklanan zararlar poliçede belirtilen limitler ve muafiyetler dahilinde teminat altına alınır

Araçta seyahat esnasında sürücü ve yolcuların başına gelebilecek kazalar

Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere karşı temin edilir

 

Klasik Kasko

Aracınızın yanması, çarpması, çarpışması, aracın orjinal anahtarı ile yapılan hırsızlıklar dahil çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucunda karşılaşacağınız maddi zararlar için enflasyona endeksli güvence verir.

İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Riskler:

Grev, lokavt, halk hareketleri,

Terörist eylemler,

Sel ve su baskını,

Deprem

Kullanım ve gelir kaybı,

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar

Aracın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi,

Acil yardım hizmeti

Eskime payı düşülmeden hasar ödeme

Anahtar Kaybı Zararları

Hasarsızlık Tenzilatını koruma,

Üçüncü şahıslara verilen zararlar

Hukuksal Koruma

Kaza sonucunda Sakatlık, Vefat, Tedavi Masrafları

 

Süper Özel Oto Kasko

Geniş teminatlar ile aracınızı birçok riske karşı güvence altına almak için Süper Özel Oto sizin için doğru seçim! Aracın çarpma, çarpışma, yangın zararlarından hırsızlıktan doğan kayıplarına kadar kadar birçok riski bırakın kaskonuz sizin için üstlensin. Üstelik araç içindeki yolcuların da ferdi kaza teminatları (tedavi masrafları vb.) karşı araca verilebilecek mal ve can zararlarını da bu kasko ürünü ile güvence altına alabilirsiniz. Süper Özel Oto Sigortası ile otomobilinizi ve sizi aşağıdaki risklere karşı tek poliçe ile güvence altına alıyoruz.

Yanma, çalınma, çarpma, çarpışma, devrilme, aracın yetkisiz kişilerce çekilmesi, anahtar kaybı zararları, aracın orjinal anahtarı ile yapılan hırsızlıklar,

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve bu eylemlerden doğan sabotajlar

Deprem, sel ve su baskını

Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar

Sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar

Üçüncü şahıslara verilen zararlar ve hukuksal koruma

Kaza sonucunda Sakatlık, Vefat, Tedavi Masrafları 

 

Elit Kasko

Aracını azami dikkat ile süren, dolayısı ile kaza yapma olasılığı daha düşük bir sürücüyseniz, size Elit Kasko ürünümüzü öneriyoruz. Elit Kasko ile hasarsız sürücülerimizi hem uygun fiyat önererek,hem de ekstra teminatlar sunarak ödülllendiriyoruz. Hasarsızlık indirim oranı %40,%50,%60 olan müşterilerimize hasarsızlık indirimini koruma imkanı Elit Kasko’ da. Ayrıca, sizin ve eşinizin günlük yaşantıları sırasında meydana gelebilecek kapkaç risklerine karşı olası  kayıplarınızı da  bu özel kasko ürünü ile güvence altına alıyoruz.

Yanma, çalınma, çarpma, çarpışma, devrilme,

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve bu eylemlerden doğan sabotajlar,

Deprem, sel ve su baskını zararları,

Eskime payı düşülmeden hasar ödeme,

Aracın yetkisiz kişilerce çekilmesi,

Kullanım ve gelir kaybı zararları,

Sigara ve benzeri maddelerin teması ile yangın dışındaki zararlar,

Anahtar kaybı zararları,

Aracın orjinal anahtarı ile yapılan hırsızlıklar, 

Üçüncü şahıslara verilen zararlar,

Hukuksal koruma,

Kaza sonucunda, Vefat, Daimi sakatlık ve Tedavi masrafları

Kapkaç teminatı,

Hasarsızlık koruma teminatı,

Hatalı yakıt dolurulması teminatı


Prim Koruma Teminatı

Groupama Sigorta tarafından sağlanan “Prim Koruma Teminatı’’ ile Sigortalı’nın (gerçek kişiler) ödeyeceği poliçe primini, istemdışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya hastaneye yatış risklerine karşı güvence altına alarak, 6 taksit ve poliçe priminin tamamına (max. 5.000 TL) kadar müşterilerimize geri ödüyoruz.    

SİGORTANIN KONUSU: Prim Koruma Teminatı ile Sigortalı’nın çalışma şekline bağlı olarak, aşağıda belirtilen risklerden birinin gerçekleşmesi durumunda, Sigortalı’nın işbu poliçe için sigortacıya ödeyeceği, poliçe üzerinde belirtilen prim tutarının tamamına kadar, aşağıda belirtilen koşullar kapsamında Sigortalı’ya geri ödenmesi güvence altına alınmaktadır. 

-İstemdışı İşsizlik: Sigortalı’nın, işten çıkarma ihbarı tarihinde Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olarak çalışıyor olması şartıyla işbu Poliçe Özel Şartları’nda belirlenen hâller çerçevesinde gelir getirici işini iradesi dışında kaybetmesini ifade etmektedir. 

-Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik: Tam teşekküllü bir devlet/ SGK hastanesi raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, Sigortalı’nın kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir.  

-Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane: Sigortalı’nın hastanede gündelik hasta olarak tedavi altında bulunması durumunu ifade etmektedir.
 

Sigortalı’nın çalışma durumuna göre, yararlanabileceği teminat türleri aşağıda belirtilmiştir.  

Çalışma Durumu

Teminat

Bordrolu Çalışan & Özel Emekli Sandıkları Çalışanları

İstemdışı İşsizlik

Serbest meslek sahipleri, devlet memurları, tüzel kişiler için firma sahipleri

Geçici İş Göremezlik

Emekliler, ev hanımları, öğrenciler, ve aktif bir işte çalışmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar

Gündelik Hastane