• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası Nedir ?

Nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat vermektedir. Nakliyat sigortası kapsamında sunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır.

Nakliyat Sigortası Çeşitleri

Emtia (Yük) Nakliyatı Sigortası

Yüklendiği yerden, ulaşacağı noktaya kadar her ürün ve eşya, taşıma sırasında çarpışma, devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri risklerle karşı karşıyadır. Yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit nakil aracıyla taşınan yükünüze güvence verir.

Kara, deniz, hava gibi nakil araçlarının çeşitliliği farklı hasarların oluşmasına yol açar.

Çeşitli nedenlerle, araçları kullanan kişilerin kusurları veya yükleme, boşaltma araçlarının sebep olduğu muhtelif hasarlar oluşabilir.

Siz yükünüzü taşıtırken tüm bu riskleri de taşımayın. Bırakın riski "Biz" alalım. Bunun için yapmanız gereken, her yük için bir " Nakliyat Sigortası" yaptırmak.


Neleri güvence altına alıyor?

Geniş ya da dar kapsamlı teminatlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. 

  • Tam Ziya: Malınızı, eşyanızı naklettiğiniz aracın "tamamen hasarlanması" sonucu, sigortalı malların da "tamamen hasarlanması" halinde oluşacak zararları karşılar.
  • Belirli riskleri karşılayan teminat: Buna sigortacılık dilinde "dar teminat" adı verilir... Nakil aracının, sevkiyatlar sırasında hasarlanması sonucu oluşacak kayıpları karşılar.
    Bu riskler şunlardır:

o   Yangın

o   Yıldırım

o   Seylap

o   Dere taşması

o   Heyelan

o   Köprü Yıkılması

o   Çarpışma

o   Devrilme

o   Demiryolunda, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya bunlara benzer bir hasara uğraması

o   Yol çökmesi

o   Hat, tünel veya demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması

  • Geniş Teminat: Bu teminat adından da anlaşılacağı gibi çok geniş anlamda size güvence sağlar. Ancak, aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.
  • Nakliye sırasında gecikmeden doğan durumlar (Yakın sebebi gecikme olan hasarlar),
  • Malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (Gizli kusur),
  • Fire, çürüme, bozulma gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar,
  • Ambalaj yetersizliği.

Denizyolu 

Bu durumda, tam ziya, dar teminat veya geniş teminat seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Deniz taşıtlarının özelliğinden dolayı, dar teminat aşağıdaki riskleri kapsar:

o   Batma

o   Yanma

o   Oturma

o   Çatışma

o   İnfilak

o   Sığınma limanındaki boşaltmalar

o   Müşterek avarya

o   Gümrük depolarında 60 gün bekleme (sadece yangın teminatı.)

Havayolu

Bu durumda tam ziya ve geniş teminat seçeneklerinden birini yaptırabilirsiniz

Kıymet Nakliyatı Sigortaları

Para ve kıymetli evrakın, zirhli araçlar ile ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Sevkiyat zırhli araçlarla ve görevli nezaretinde yapılmadığı takdirde, teminat ancak ek prim ödenerek sağlanabilir.

Sevkiyat posta yolu ile yapıldığında silahli gasp ve soygun teminata dahil olmasına karşın, her türlü kısmi ve tamamen çalınma, teslim etmeme ve kaybolma riskleri dahil degildir. Ancak ek prim ödeyerek teminata dahil etmek mümkündür.

Yurtiçi Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası

Taşıyıcı veya nakliyeci, ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumlulugunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir.

Burada verilen teminat dar veya geniş kapsamlı olabilir. Ancak dar kapsamlı (örneğin kamyon klozu ile) bir sorumluluk sigortası yapılması halinde, toprak kayması, çiğ düşmesi, sel sularına kapılma, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar ile köprü çökmesi gibi hallerin, sigorta kapsamına girmeyeceği açıktır. (Bu olayların kamyon klozu kapsamına dahil olmasına rağmen.)