• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Mühendislik Sigortası

İNŞAAT  ALL  RİSK SİGORTASI ( C.A.R )

Büyük küçük ayırımı olmadan en küçük projeden ( Konut,Villa ) en büyük ve en kapsamlı poliçeye kadar her tip inşaatla ilgili gerçekleşmesi muhtemel riskleri güvence altına alır. Böylece inşaatın başlangıcından bitimine,işverene teslimine (Geçici kabulün yapılmasına) kadar oluşabilecek hertürlü risklerden korunursunuz.

Teminat kapsamına giren inşaatlar;     

 •  İkametgahlar
 •  İş Merkezleri
 •  Hastaneler
 •  Okullar
 •  Tiyatrolar
 •  Fabrika ve Güç Santralleri
 •  Karayolları ve Demiryolları
 •  Hava Limanları
 •  Köprüler
 •  Barajlar
 •  Su Bentleri
 •  Tüneller
 •  Otoyollar
 •  Kanallar
 •  Limanlar
 •  Su isale hatları ve drenaj sistemleri 


İnşaat Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:

 •  Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet
 •  Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 •  Yangın, yıldırım ve infilak
 •  Hava ve kara taşıtları çarpması
 •  Şantiye/işletme kazaları
 •  Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri terör ve sabotaj 

İnşaat Sigortası' nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla  genişletile -bilmektedir:

 •  Enkaz kaldırma masrafları
 •  İnşaat makineleri
 •  Şantiye tesisleri
 •  Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 •  Bakım devresi
 •  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 •  Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

MONTAJ  ALL  RİSK SİGORTASI ( E.A.R )

Her türlü montaj projesinin, örnek olarak gübre fabrikaları, gıda ve metal işleme tesisleri, tekstil sektörü, tuğla fabrikaları, kağıt, kereste ve deri sanayindeki makinelerin montajları gösterilebilir, montajı yapılacak makinelerin şantiye sahasına varmasından montajlarının ve tecrübe devrelerinin tamamlanmasına kadar tüm risklerini uygun teminatlarla güvence altına alır.

 

Montaj All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, montaj kazalarına ilave olarak otomatik teminat kapsamına aldığı başlıca riskler şunlardır:

 •  Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet
 •  Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 •  Yangın, yıldırım ve infilak
 •  Hava ve kara taşıtları çarpması
 •  Dört haftalık tecrübe devresi

 

Montaj Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletile-bilmektedir:

 •  Enkaz kaldırma masrafları
 •  Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar
 •  Şantiye tesisleri
 •  Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 •  Dört haftayı aşan tecrübe devresi
 •  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 •  Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

 

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

İşletmedeki tüm üretim ve yardımcı makineleri (Tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.

 

Makine Kırılması Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır

 •  İşletme kazaları
 •  İmalat, montaj, işçilik kusurları
 •  Yağlama kusurları
 •  Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (Voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
 •  Fırtına
 •  Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
 •  İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
 •  Makine Kırılması Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

 

Makine Kırılması Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

 •  Fiziki İnfilak
 •  Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
 •  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 •  Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 •  Müteharrik iş makineleri (Ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (Yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep   edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)

 

Makine Kırılması Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır. Makine Kırılması Sigortası yapılan sabit makineler için ayrıca Yangın Sigortası da yaptırılması gerekmektedir.

 

ELEKTRONİK  CİHAZ  SİGORTASI

İşletmede bulunan tüm elektronik cihazların (Sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır

 

Elektronik Cihaz Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır.

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti 
 • Hatalı dizayn ve malzeme 
 • Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (Voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) 
 • Yangın, yıldırım, infilak 
 • Kavrulma, kararma, is, duman 
 • Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi 
 • Dahili su